THE SHIP'S HISTORY IN ENGLISH

Time stopped on Vasa at five o’clock in the
afternoon on August 10th, 1628"

'Next to God the welfare of the nation depends on its navy' - Gustav II Adolf.

Welcome to a private website about warship Vasa that tragically sank on its maiden voyage in 1628 in Stockholm harbor. Vasa was discovered in 1956 by Anders Franzén and Per Edvin Fälting, salvaged in 1961. Vasa can be seen today at the Vasa Museum in Stockholm.

To find out more about Vasa scroll down. To read more about the ship click in the menu or click the button.

This page was born when I went on a course at Sundbyberg folkhögskola from 2013 to 2015. I created this page as a school project. All photos is shown by permission of Maritime museums in Stockholm. All music on the site is from the period around Vasa.

I dedicate this page to the Vasa Museum staff who work hard to preserve the Vasa as long as possible. We may not be able to have her for all eternity, but in our hearts will Vasa and her crew always sail.


Read More click here!

SKEPPETS HISTORIA PÅ SVENSKA

Tiden stannade på Vasa omkring klockan
17:00 söndag den 10 augusti 1628"

"Näst Gud vilar rikets välfärd på dess flotta" - Gustav II Adolf.

Välkommen till en privat hemsida om Regalskeppet Vasa som tragiskt sjönk på sin jungfruresa 1628 i Stockholms hamn. Vasa upptäcktes 1956 av Anders Franzén och Per Edvin Fälting, bärgades 1961. Vasa kan i dag ses på Vasamuseet i Stockholm."

För snabbfakta om Vasa scrolla ner på sidan. För att läsa mer om skeppet klicka i menyn.

Sidan kom till när jag gick på en kurs på Sundbybergs folkhögskola 2013-2015. Jag skapade denna sida som ett projekt i skolan. Alla bilder visas med tillstånd av Maritima museerna i Stockholm. All musik på sidan är från tiden kring Vasa.

Jag tillägnar denna sida Vasamuseets personal som arbetar hårt med att bevara Vasa så länge som möjligt. Vi kanske inte kommer att ha henne för all evighet men i våra hjärtan kommer Vasa och hennes besättning alltid att segla. .

Läs Mer klicka här!

Kung Gustav II Adolf/
king Gustav II Adolf


Music by/Musik av Jacob Preaetorius
Music/Musik: Salve decus suecorum Rex Gustave Adolphe
Ensemble: Gothenburg University Choir and Orchestra
Göteborgs universitet kör och orkester

King Gustav II Adolf

When Gustav II Adolf inherited the throne in 1611, he inherited three wars, with Russia, Denmark and Poland. The situation was difficult, to say the least. Gustav II Adolf was at war during 18 of the 21 years of his reign, both wars he inherited and wars he sought.

As early as the age of nine, the king sat in the Council's deliberations. The king had to learn German, Dutch and Latin. When the king had turned 30, he could talk to diplomats and to be a negotiator.

He fought side by side with his soldiers. For posterity's the king was best known as the one who founded the Swedish empire that would make the country one of Europe's largest and leading nations during the early modern period.

He was one of the most known war military commanders when he reformed all the military tactical thinking end methods, which has made him known as "the father of modern warfare". The king's actions in politics and religion affected the whole of Europe also Sweden governance changed.

He was honored in 1633 after his death by the Swedish parliament named Gustav Adolf the Great.

He died in the Battle of Lützen in 1632. His early death was a great loss to the Lutheran side. This resulted in large parts of Germany and other countries, which had been conquered for Lutheranism, to be reconsidered for Catholicism (via the Counter-Reformation). His involvement in the Thirty Years' War gave rise to the saying that he was the incarnation of "the Lion of the North", or as it is called in German.

The Royal Warship Vasa 1628

Kung Gustav II Adolf

Vi befinner oss i Nådens år 1611 och har precis fått en ny regent, Kung Gustav II Adolf. När han tillträdde Sveriges tron fick han ärva tre krig. Vi var krig mot Ryssland, Danmark och Polen. I 21 år skulle Gustav II Adolf vara kung. 18 år av dessa var han ute i krig.

Hans uppfostran var mycket gedigen. Han fick lära sig latin, tyska och holländska. Redan som 9-åring var han med i riksrådets överläggningar. Som 30-åring var han förhandlare med utländska diplomater.

År 1630 grep Gustav II Adolf in i 30-åriga kriget. Han stred ofta själv. För eftervärlden är Gustav II Adolf mest känd som den som grundlade det svenska stormaktsväldet som skulle göra landet till en av Europas största och ledande nationer under den tidigmoderna perioden. Han anses vara en av världshistoriens främsta fältherrar, då han förnyade krigskonsten vilket har gjort honom känd som "den moderna krigföringens fader". Hans gärningar avgjorde den politiska och religiösa maktbalansen i Europa, men under hans tid reformerades även landets styrelse. Han hedrades år 1633 av Sveriges riksdag med namnet Gustav Adolf den store. I samtida propaganda kallades han också Lejonet från Norden.

Den 6 November år 1632 dör Gustav II Adolf vid slaget i Lützen. Kroppen fördes hem till Sverige och Nyköpingshus där den stod på lit-de-parade i över ett år, innan den med pompa och ståt fördes till Riddarholmskyrkan i Stockholm där den gravsattes år 1634. Gustav II Adolfs enda "legitima" barn, Kristina, var då endast fem år och elva månader gammal när hon blev drottning (med förmyndarregering).

Regalskeppet Vasa 1628

Stockholms skeppsvarv/
Stockholms shipyard

Stockholms shipyard

In 1625 the king ordering two new ships. One of them is Vasa."It took almost two years (1626-1627) to build Vasa. From dawn to dusk, carpenters, sawyers, smiths, ropelayers, sailmakers, painters, carvers, gun carriage makers and other specialists struggled to complete the navy’s great, new ship.
The king, Gustav II Adolf, visited the shipyard to inspect the work.When they built the ships there were no sketches.
The shipbuilders had to go into the woods and select trees that could be used to construct ships. To be shipwright was pass downfrom father to son, and they often kept ship's measurements a secret.
Unfortunately Henrik Hybertson pass away in 1627, his wife and brother Arendt De Groth took over the business and they finished building of he famous Vasa.

Read More click here!

Stockholms skeppsvarv

År 1625 beställer kungen två nya skepp. Ett Regalskepp och ett mindre skepp.
Stockholms skeppsvarv som låg där nuvarande Blasieholmen ligger var då Stockholms Största arbetsplats med ca 400 anställda.
Vasa började byggas år 1626 och sjösattes år 1627. Vid denna tid när man bygger skepp har man inga ritningar. Man lägger mallar direkt på träden för att se vilka bitar man kan få ut. Måtten hur man byggde skeppen var hemligheter som gick från far till son.
Tyvärr avlider Henrik Hybertsson och hans svenska hustru Margreta och brodern tar över.
Vasa blir så pass färdig våren år 1628, att man kan förflytta henne till Lodgården nedför slottet Tre Kronor. Lodgården är den plats där har förvaring av kanoner, kanonkulor, krut, master, segel m.m.

Läs Mer klicka här!

Livet ombord på ett örlogsskepp 1628/
Life aboard a warship 1628

Vasa crew

•Söfring Hansson , Captain
•Petter Gierdsson, Lieutenant
•Joen Larsson, Master Gunner
•Jöran Matsson, Skipper
•Per Bertilsson, Boatswain
•Erik Jönsson Krämer, Ordnance Officer
•Hans Jonsson, Captain of the Dockyard

"Time stopped on Vasa at five o’clock in the afternoon on August 10th, 1628. When the ship was salvaged 333 years later, the crew’s seachests were still packed with provisions, clothing and personal mementoes.

Over 450 men should have shared the space inside Vasa if she had sailed on. Crowding on the warship was extreme. Several men shared the space between each pair of cannon, where they would live, eat and sleep. The officers had somewhat better conditions. The great cabin was decorated with sculptures on the walls and they could sleep in fold-out beds instead of directly on the deck".

© Foto/Photo Hans Soop and Gunnar Nordlinder staff from The Wasa Shipyard showing life in Vasa's great cabin. The great cabin is a copy but with some original parts in one of The Wasa Shipyard exhibition halls The photo was taken 1978. Photographer: Unknown. Picture owners with the permission of the SMM.

Read More click here!

Vasas besättning

•Söfring Hansson, Kapten/Befälhavare
•Petter Gierdsson, Löjtnant
•Joen Larsson, Kanon befäl
•Jöran Matsson, Skeppare
•Per Bertilsson, Högbåtsman
•Erik Jönsson Krämer, Viceamiral
•Hans Jonsson, Kapten på skeppsvarvet

Tid stannade på Vasa klockan fem på eftermiddagen den 10 augusti, 1628. När fartyget bärgades 333 år senare var besättningens saker fortfarande nedpackade med föråd av, kläder och personliga tillhörighter.

"Över 450 man skulle samsats på Vasa om hon seglat vidare. Trängseln på krigsskeppenvar enorm. Flera man hade sitt utrymme mellan varje kanonpar. Där skulle de leva, sova och äta. Det högre befälet hade det något bekvämare. Kajutan var inredd med skulpturer på väggarna och man sov i utfällbara kojer, istället för direkt på däck.

© Foto/Photo: Tillfälligt arrangemang med kajutan, i Wasavarvets utställningshall. Till vänster Hans Soop som amiralen, till höger Gunnar Nordlinder som kajutpojke. Fotot taget 1978. Fotograf: Okänd med tillstånd av SMM


Läs Mer klicka här!

Stor katastrof i Stockholms Hamn/
A disaster in Stockholm harborThe Maiden voyage

"On Sunday, the 10th of August, 1628, Vasa lay rigged and ready for sea just below the royal palace Tre Kronor. Ballast, guns and ammunition were all on board.
On the quays and shores along Strömmen, an excited public waited to watch the ship leave Stockholm and celebrate her departure.
Over a hundred crewmen were on board, as well as women and children. The crew had permission to take family and guests along for the first part of the passage through the Archipelago.

For the first few hundred meters, Vasa was warped along the waterfront with cables from the shore. The ship did not begin to sail until she reached what is now Slussen. Sailors climbed the rigging to set four of Vasa’s ten sails. A salute was fired, and Vasa slowly began her maiden voyage.
Once Vasa came out from under the lee of the Södermalm cliffs, the sails could catch the wind, but the ship was tender and heeled over to port, then heeled again, even farther. Water rushed in through the open gunports and the ship’s fate was decided. Vasa sank, after sailing barely 1300 meters.

Foto/Photo:Lånad bild från nätet. borrowed from the internet.

Read More click here!

Jungfruresan

På eftermiddagen 10 augusti 1628 är så allt klart för avfärd. Mängder med människor hade samlats för att se Vasa segla. Det blänkte av det starka färgerna i akterkastellet, kanonportarna är öppna. Lejonhuvudena som är spikade på kanonportarna glimmar i solen.
Ombord var det ca 150 personer. Besättningen hade rätt att ta med sig sin familj under första seglatsen, det fanns några kvinnor och barn med ombord.

För att vända Vasa fick man varpa(bogsera) det väldiga skeppet med hjälp av ankarlinor och båtar, strax innan Södra Bergen sätter kapten Sjöfring Hansson segel. Fyra segel sätts. Vinden är svag och ger knappt styrfart till det väldiga skeppet.
Vid Södra Bergen ökar vinden. Seglen fylls Vasa kränger oroväckande ner på babordssida. Hon reser sig igen. Sjöfring Hansson ger order om åtgärder som inte hjälper.
En ny vindby fick seglen att fyllas igen. Och åter igen kränger Vasa ner på babordssida. Hon faller så djupt att vatten börjar strömma in genom dem öppna kanonportarna. Skeppet kantrar och sjunker på några minuter bara efter 1300m segalts, katastrofen är ett faktum!

Foto/Photo:Lånad bild från nätet. borrowed from the internet.

Läs Mer klicka här!

Varför sjönk Vasa?/
Why capsized Vasa?Why?

Vasa was an unstable ship this spring 1628th. They had to cancel stability test after a few attempts. The ship would have only one row of cannons from the beginning. But the king changed his mind and wanted to have two rows of cannons. It caused that she could not have the ballast required for such a large ship as Vasa. Loaded them in the right amount so come first floor with cannons near the waterline.

The news of the sinking reached King Gustav II Adolf the Swedish king who was in Prussia, after two weeks. The disaster had to be the result of “foolishness and incompetence,” and the guilty must be punished, he wrote to the Royal Council in Stockholm. What exactly lay behind the loss could not be determined with certainty in the inquest held in the palace, but the ship’s lack of stability was a fact: the underwater part of the hull was too small and the ballast insufficient in relation to the rig and cannon. The leaders of the inquest believed that the ship was well built but incorrectly proportioned. After Vasa, many successful ships with two or even three gundecks were built, so something must have been learned from the disaster.

The trial

The ship's captain Söfring Hansson, who survived the accident,was accused at the following trial for not having taken the necessary actions to prevent the capsizing but was acquitted. Several of the crew was detained and interrogated. None of the accused could be convicted of the accident, they had only obeyed the king orders. All prisoners was acquitted. One theory was that the guns had started to rolling but in the salvage stood all the guns in its place.

Read More click here!

Varför?

Vasa var ett instabilt skepp redan våren år 1628. Man fick avbryta krängningsprovet i hamnen redan efter ett par försök. Detta kunde man ju inte tala om för kungen eftersom det var han som hade beställt Vasa och varvet hade bara lytt hans order.

Efter som det aldrig hade byggt ett skepp av denna storlek förut blev Vasa helt enkelt felbyggd från början. Det orsakade att nedresta k kom för nära vattenlinjen. Det medförde att hon inte kunde ha den barlast som krävdes för ett skepp i Vasas storlek.

Nyheten om förlisningen nådde Gustav II Adolf den svenska kungen som var i Preussen, efter två veckor. Katastrofen var tvungen att vara resultatet av "oförstånd och inkompetens", och de skyldiga måste straffas, skrev han till Kungliga rådet i Stockholm. Vad exakt låg bakom förlusten kunde inte fastställas med säkerhet i förhöret som hölls i slottet, men fartygets bristande stabilitet var ett faktum: undervattens del av skrovet var för liten och barlasten otillräcklig i förhållande till riggen och kanoner.

Rättegången

Kapten Söfring Hansson överlevde med flera av officerarna. De fängslades fram till rättegången. Ledarna för förhöret trodde att fartyget var välbyggd men felaktigt proportionerade . Efter Vasa,har många framgångsrika fartyg med två eller tre batteridäck byggdes, så något måste ha lärt sig från katastrofen.Efter olyckan hölls flera av besättningen fängslade. En rättegång skulle hållas om varför Vasa kunde sjunka. Ingen av dem anklagade kunde fällas. Rätten ville veta om skeppet var illa byggt eller om kanonerna hade kommit i rullning. Ingen av dem anklagade kunde erkänna då man bara hade lytt kungens order. Alla friades och släpptes.

Läs Mer klicka här!

Anders Franzèn Vasas upptäckare./
Anders Franzen Vasa discoverer

The hunt for Vasa

Carl Gustaf Anders Franzén
23 July 1918
8 December 1993
was a Swedish marine technician and an amateur naval archaeologist.

Vasa was found on 25 August 1956, when Anders Franzén lowered a coring device from his motorboat to the seabed outside Beckholmen. The coring device, which he had made himself, had a perforated tube which could carve out test samples from wood.

On 4 September the Navy, led by Per Edvin Fälting started diving in the area. He discovered a large wreck during the first diving session. The wreckage of Vasa.

"The diver Per Edvin Fälting called in his dive telephone: "I see nothing, because here it is dark, but I feel something big. There is a ship's side. Here comes a cannon port, here's another one. There are two lines! It must be the Vasa!”.

© Photo: Core sampler. Photographer Anne Aheinen
© Photo: Anders Franzèn Photographer: The Vasa museum.
Read More click here!

Jakten på Vasa

Carl Gustaf Anders Franzén
Född 23/6 1918
Död 8/12 1993
var en svensk marintekniker och amatörforskare, professors namn 1992

Några somrar på 1950-talet kunde invånarna i Stockholm se en man sitta i en liten båt i vattnet utanför Beckholmen. Det var Anders Franzén som envist letade efter ett skeppsvrak från 1600-talet. Han hade letat fram Rådets brev till kungen och var nu fast besluten att hitta Vasa.

Sommaren 1956 fastnade det äntligen en liten bit gammal svart ek i hans propplod. Dykare gick ned för att undersöka om det kunde vara möjligt att det var Vasa som låg där. Dykaren Per Edvin Fälting ropade i sin dykartelefon: ”Jag ser inget, för här är kolsvart, men jag känner något stort. Det är en skeppssida. Här kommer en kanonport, här är en till. Det är två rader! Det måste vara Vasa!

Dykarna började lyfta upp lösa delar från botten. Det var rytande lejon, vackra sjöjungfrur, kraftfulla krigare, ståtliga kejsare som alla hade trillat av skeppet. De var fastsatta med järnbultar som rostat bort efter så lång tid i vatten. Men själva skrovet var helt tack vare tusentals träspikar.

© Foto:Propplod Fotograf: Anne Aheinen
© Foto: Anders Franzén Fotograf: Vasamuseet

Läs Mer klicka här!

Per Edving Fälting dykarledare/
Per Edving Fältin The chief diverPer Edvin Fälting

Per Edvin Fälting
Chief diver in the salvage of Vasa
Born 1/08 1911
Death 5/02 1995

Vasa was found on 25 August 1956, when Anders Franzén lowered a coring device from his motorboat to the seabed outside Beckholmen. The coring device, which he had made himself, had a perforated tube which could carve out test samples from wood. He spent two years searching the seabed with dredges and plummets. Without any results. But he got lucky that day. A piece of black wood surfaced with the plummet."

"On 4 September the Navy, led by Per Edvin Fälting started diving in the area. He discovered a large wreck during the first diving session. The wreckage of Vasa.

During the following years parts of the wreckage were brought to the surface, including a figurehead, a gun and sculptures.

Read More click here!

Per Edvin Fälting

Per Edvin Fälting
Dykarbas vid bärgningen av Vasa
Född 1/08 1911
Död 5/02 1995

Anders Franzén hade då i två års tid letat efter vraket. Just den här platsen hade han undvikit eftersom en egendomlig puckel syntes där på kartan. Puckeln bestod av sprängsten efter bygget av en närliggande torrdocka, Gustav V docka , och Anders Franzén ville inte riskera att förlora draggar och lod bland stenarna."

"Våren 1956 träffade Anders Franzén för första gången dykarförmannen Per Edvin Fälting. Det var av honom han fick han reda på att sprängstenen från dockbygget inte alls dumpats på den här platsen. Mötet kom att bli början på deras samarbete med att hitta Vasa. Och redan samma år skulle samarbetet ge resultat

Läs Mer klicka här!

Bärgningen/
The Salvage

To lift the Vasa

Thursday, August 20, 1959 it was finally time for the first lift! Should Vaasa hold? Should the clay let go? The wires are tensioned. Well, let the mud and Vaasa hanging freely in its cable cradle.

To lift the Vasa they used two lifting pontoons, they called Oden and Frigg. They belonged to the Neptun Company who led the work to lift the Vasa. The day that Vasa was scheduled to break the water, all in Sweden held its breath. Newspapers, radio and TV from all over the world were there, and Swedish TV made its first live broadcast to Europe.

At 9:03 AM on the 24th of April, 1961, Vasa returned to the surface. A piece of the 17th century was suddenly back among us.

Read More click here!

Att lyfta Vasa

Torsdagen 20 augusti 1959 var det äntligen dags för det första lyftet! Skulle Vasa hålla? Skulle leran släppa sitt grepp? Vajrarna spänns. Jo, leran släpper och Vasa hänger fritt i sin vajervagga.

Under ledning av Neptunbolagets bärgningsexpert Axel Hedberg lyftes Vasa långsamt från botten. Under hösten lyftes Vasa i 18 etapper till grundare vatten från 32 meters till 17 meters djup. Dykningarna fortsatte, och Vasa förbereddes för det sista och slutgiltiga lyftet.

Den 24 april 1961 var det dags slutliga lyftet. Svensk och utländsk press var på plats liksom nyfikna ur allmänheten. Klockan 9:03 stack dem första delarna av Vasa upp över vattenytan.

Läs Mer klicka här!

Vasa i Torrdoockan/
Vasa in the dry dockThe salvage stage 2

When the Vasa was empty of water and had come far up above the water was time to move her into dry dock. With a slow movement toward Gustav V dry dock, remains an exciting phase. Should this 333 year old ship float on its own keel? The pontoons release their helping hand. And yes, Vasa was floating on its own keel with heel to starboard.

In the dry dock could an extensive archaeological work begin. King Gustav V visited the excavation and was on board. King Gustav II Adolf never had time to go on board his own ship.

Archaeologists took total care of about 40,000 loose objects, materials. During the excavation, the ship was sprayed continuously with water to prevent the wood from drying out. To preserve wooden objects and the ship was sprayed with polyethylene glycol, PEG – a chemical compound that replaces the water in waterlogged wood to prevent shrinkage and cracking.

Read More click here!

Bärgningen fas 2

När Vasa var tömd på vatten och hade kommit långt upp över vattenytan var det dags att förflytta henne till torrdockan. Med en långsam förflyttning till Gustav V:s torrdocka återstod en spännande fas. Skulle detta 333 åriga skepp flyta själv? Pontonerna släpper sin hjälpande hand. Och Jo, Vasa flyter själv på sin egen köl. Med slagsida glider hon in i dockan.

Där kunde ett omfattande arkeologiskt arbete påbörjas. Kung Gustav V besökte utgrävningen och var ombord. Gustav II Adolf hann aldrig gå ombord på sitt eget skepp.

Man ställde Vasa på en betongponton som blev hennes provisoriska hem. Ca 40000 lösa föremål togs om hand och konserverades. Det största problemet var att konservera skrovet. Man hade aldrig gjort detta förut.

För att konservera skeppet sprutades en lösning kallad Polyetylenglykol PEG.

Läs Mer klicka här!

Arkeologerna tar över/
Archaeologists boardingThe Excavation

When Vasa had been emptied of water, it was time to let the archaeologists take care of the ship. Archaeologists boarding the Vasa, vaccinated against diseases and dressed in rubber clothing. They climbed on board and got they way down in an environment where time stopped 333 years earlier.

Many finds would be found. All findings measure and recorded accurately. These findings taken away for preservation. All findings of wood got Polyethylene glycol treatment. Archaeologists working in constant fog because the ship was sprayed with water around the clock.

The only gold objects was found on board was a ring. Maybe one of the officers might dropped it, but who? Maybe it was Ordnance Officer Erik Jönsson Krämer when he fled the sinking ship?


Read More click here!

Utgrävningen

När Vasa hade tömts på vatten var det dags att gräva ut henne. Arkeologerna går ombord vaccinerade mot sjukdomar och iklädda gummikläder klättrade arkeologerna ombord och fick där ta sig fram i en miljö där tiden stannat 333 år tidigare.

Många fynd skulle hittas. Alla fynd mättes och registrerades noggrant. Fynden fördes i väg för konservering. Alla fynd av trä fick Polyetylenglykol behandling. Arkeologerna jobbade i ständig tät dimma efter som skeppet besprutades med vatten dynget runt.

Det enda guldföremål man hittade ombord var en ring. Någon av befälen kanske tappade den när han flydde det sjunkande skeppet. Här kan fantasin spela in vem som tappade ringen. kanske var det Viceamiral Erik Jönsson Krämer som tappade ringen?

Läs Mer klicka här!

Att bevara Vasa/
To preserve the VasaVasa's conservation
1962-1979

The ship was raised and placed on a reinforced concrete pontoon, and supported by temporary shoring struts. Excavation of the interior took place from May to September 1961, raising over 40,000 separate objects of different materials. All the while, the hull was sprayed with harbour water to prevent the wood from drying out. In November the same year, the ship was moved to a temporary building for conservation at the Wasa shipyard, where conservation was to take place.

he conservators continued testing various types of PEG over the years, and PEG 4000, 1500 and 600 have all been used on the ship. The PEG ran over the hull’s surface, was collected in tanks and re-used. The spray treatment lasted 17 years, from April 1962 to January 1979, followed by another 9 years of slow air-drying. A final surface layer of PEG 4000 was applied as physical protection to the ship and metled into the surface with hot-air blowers.

Read More click here!

Besprutning
1962-1979

När vattendränkt trä får torka utan behandling kan det uppstå stora sprickor och träet kan krympa. Träet kan se friskt ut men träcellerna är försvagade av bakterieangrepp. Det behövs därför något som kan ersätta vattnet i cellerna och ge stöd inifrån. Efter att ha undersökt flera tänkbara material valdes polyetylenglykol (PEG) för att behandla träet i Vasa.

Konservatorerna fortsatte att prova olika typer av PEG genom åren, och både PEG 4000, 1500 och 600 har använts på fartyget. PEG:n rann över skrovets yta och samlades i tankar för att sedan återanvändas.

Sprejbehandlingen pågick i 17 år, från april 1962 till januari 1979, följt av ytterligare nio års långsam lufttorkning. Ett sista ytlager PEG 4000 lades på som skydd för fartyget och värmdes in med varmluftsblåsare."Läs Mer klicka här!

Världens största pussel/
A giant puzzlelThe Drying end Reconstruction

After the ship entered the temporary Wasa Shipyard began the process of rebuilding her. It could be done after the ship treated with polyethylene glycol. The treatment lasted for 17 years from April 1962 to January 1979, followed by another nine years of slow air drying. And then a slow drying for nine more years.

"When Vasa was raised, a giant puzzle remained to be reassembled. There were no plans or contemporary pictures of the ship, so the restorers had to work directly from the remains. Thousands of loose pieces from the collapsed upper parts of the hull were raised and conserved, and then the right places for them had to be found on the ship".


Read More click here!

Torking och återuppbygnad

Efter att Vasa kommit in i det provisoriska Wasavarvet började arbetet med att återuppbygga henne. Det kunde göras efter att skeppet behandlats med polyetylenglykol. Behandlingen pågick i 17 år från april 1962 till januari 1979, följt av ytterligare nio års långsam lufttorkning. Och sedan en långsam torkning på ytterligare 9 år. Hela det magnifika akterskeppet var helt raserat vid bärgningen men tack vara Vasas skickliga timmermän är akterskeppet helt återställt.

"Vasa har kallats världens störta pussel. Vid bärgningen tog det hand om ca 40 000 lösa föremål. På den tiden Vasa byggdes fanns det inga ritning. Timmermännen som jobbade med Vasa fick gissa till vad sakerna har haft sin plats på skeppet.

Läs Mer klicka här!

Ett nytt hem /
A new home
Final journey

"The new Vasa Museum has become a natural part of Stockholm’s skyline. Its masts rising high above Djurgården have become a beacon guiding curious tourists and Stockholmers alike. Vasa has not always been housed in such splendour. From her salvaging in 1961 until 1988 Vasa’s home was a 27-year long temporary one at the "Wasavarvet Museum" The Wasa Shipyard.

"In 1981 a pan-Nordic competition to select the architect for the permanent Vasa Museum was held and 384 designs were submitted. The winners were the Swedish architects Marianne Dahlbäck and Göran Månsson with their design “Ask”. Construction began on 2 November 1987 when Prins Bertil,Duke of Halland inaugurated the building and laid the foundation stone in a dry dock from 1878.

Soon the ship was hidden from the general public for almost a year. In September 1988, while still in place at the Wasavarvet Museum, the ship was built into a protective shell in preparation for her journey to the new museum – a voyage on the water. In December 1988 Vasa made her final voyage. Resting on a pontoon she was transported in her protective shell to her new home.Read More click here!

Sista resan

När arkeologerna hade sökt klart i skeppet kunde Vasa flyttas till sitt hem. Hon stod på en betongponton som bogserades till Wasavarvets museum. Det blev hennes hem från 1961-1988.

"1981 utlystes en öppen nordisk arkitekttävling för det nya permanenta Vasamuseet. 384 förslag lämnades in. Och det blev de svenska arkitekterna Marianne Dahlbäck och Göran Månssons bidrag ”Ask” som vann. Museet började byggas 2 november 1987, efter att prins Bertil invigt bygget och lagt den första grundstenen vid en gammal torrdocka från 1878.

Och snart skulle skeppet bli dolt för utomstående i nästan ett år. I september 1988 byggdes skeppet in i ett skyddande skal på sin plats inne i Wasavarvet. Detta för att förbereda resan till det nya museet. En resa som skeppet skulle göra sjövägen. I december 1988 gjorde Vasa sin hittills sista resa till havs. Vilande på en ponton fraktades skeppet inuti ett skyddsskal till sin nya boning.

"Sommaren 1989 började smygpremiären av det nya museet, som då fortfarande var en byggarbetsplats. Och nästan en kvarts miljon besökare kunde se det delvis blottlagda skeppet. Den 15 juni 1990 invigdes museet officiellt av Carl XVI Gustaf, och sedan dess har miljontals besökare från hela världen hittat hit. 20 år senare hade lokalerna blivit för små. Med över en miljon besökare började vi bygga ut museet hösten 2011. Bygget stod klart i maj 2013.

Läs Mer klicka här!

Vasamuseet finns ute Djurgården i Stockholm./The Vasa Museum located at Djurgården in Stockholm.The Vasa museum today

During the summer of 1989 the museum, then still a construction site, was opened and nearly a quarter of a million visitors could see the partially uncovered ship. King Carl XVI Gustaf inaugurated the museum on 15 June 1990 and since then millions of visitors from all over the world have made their way here. With over a million visitors a year we reconstructed the museum. The museum reopened 1 May 2013, with a new exhibition hall, entrance hall and and brand new shop.

Architects: Marianne Dahlbäck and Göran Månsson.
Construction cost: 200 million SEK (until the opening in 1990).
Volume of the building: 117 000 cubic metres.
Area: 12 540 square metres.
Quantity of concrete: approximately 12 000 cubic metres.
Number of outer wall corners: 55.
Copper clad surface: 12 000 square metres.
Pine flooring: 4 000 square metres.
Cobble floor: 1 500 square metres; approx. 155 000 cobble stones.
Public area: 7 600 square metres (of which 3 265 square metres are exhibition areas).
Height of the ship’s hall: 34 metres".

Read More click here!

Vasamuseet idag

"Sommaren 1989 började smygpremiären av det nya museet, som då fortfarande var en byggarbetsplats. Och nästan en kvarts miljon besökare kunde se det delvis blottlagda skeppet. Den 15 juni 1990 invigdes museet officiellt av Carl XVI Gustaf, och sedan dess har miljontals besökare från hela världen hittat hit. 20 år senare hade lokalerna blivit för små. Med över en miljon besökare började vi bygga ut museet hösten 2011. Bygget stod klart i maj 2013.

Arkitekter: Marianne Dahlbäck och Göran Månsson
Byggkostnad: 200 miljoner kronor (fram till invigningen)
Byggnadsvolym: 117 000 kubikmeter
Area: 12 540 kvadratmeter
Betongmängd: cirka 12 000 kubikmeter
Antal ytterväggshörn: 55 stycken
Kopparklädd yta: 12 000 kvadratmeter
Furugolv: 4 000 kvadratmeter.
Gatustensgolvyta: 1 500 kvadratmeter (cirka 155 000 gatstenar)
Besöksyta: 7 600 kvadratmeter (varav 3 265 är utställningsytor).
Skeppshallens höjd: 34 meter"

Läs Mer klicka här!

PHOTO GALLERY/BILDER


Bilder från mina besök på Vasamusset/Photos from my visit to the Vasamuseum

Viktiga människor/Important people


Människor kring Vasa/People around Vasa

King/Kung
Gustav II Adolf
Född 1594 Död 1632

Han beställde Vasa 1625 och skeppet började byggas 1626. Han var en skicklig fältherre och ledde sina trupper i de strider han deltog i. Han omkom i Lützen 1632.

He ordered the Vasa in 1626 and the ship was first produced in 1627. He was a skilled military commander and led his troops in the battles he took part in. He was killed in the Lutzen 1632..

Söfring Hansson

Vasas Befälhavare/Vasa captain

Sjöfring Hansson var svensk sjöofficer och Vasas kapten under jungfrufärden. Han var Stockholmsvarvets högsta tillsyningsman från 1615-1628. Han grips efter olyckan och häktas. Han släpps efter förhör. Man kunde inte fälla någon för olyckan.

He was a naval officer and Vasa´s captain. At the shipyard he was the highest overseer during 1615-1628. After the accident he was arrested, interrogated along with other officers on board. He and the other officers were released because of deficient evidence.
Per Edving Fälting
1/08 1911 - 5/02 1995

Dykarledare/Chief diver

Svensk dykare. Dykarbas vid bärgningen av Vasa. Här på bilden provar han innehållet i en tunna. Det var smör i den och han blev magsjuk i några dagar efter att ha provat smör från 1600 talet.

Per was chief diver and he led the divers in the dangerous work to prepare Vasa to be salvaged.
On this picture he tries contents of a barrel. It was butter in the barrel and he became ill a few days after trying the butter from the 1600's

Henrik Hybertsson
Född ? Död maj 1627

Skeppsbyggmäsatre/Master shipwright


Han som ledde arbetet med Vasa var holländare. Detta var Stockholms största arbetsplats, med ca 400 anställda. Varvet låg vid nuvarande Blasieholmen.

The work on Vasa was led by a Dutchman, Henrik Hybertsson, an experienced shipwright. The shipyard one oft the Stocholms's largest employers at the Vasa's time.

Karl Karlsson Gyllenhielm
Född 1574 Död 1650

Förhörsledare/Interrogater

"Att det storslagna Vasa sjönk efter bara en dryg kilometers seglats var ett fiasko av stora mått och strax efter förlisningen fängslades skeppets kapten, Söfring Hansson. Dagen efter olyckan, den 11 augusti 1628, förhördes Hansson av riksrådet. Han svor på att besättningen varit nykter och kanonerna ordentligt fastsurrade; hade de inte varit det kunde det ha varit en starkt bidragande orsak till att Vasa sjönk. Hansson fick redogöra för vilka order han gett under Vasas jungfrufärd, dessutom sa han att skeppet varit alltför rankt under seglatsen".

"Already the day after Vasa sank, the Council of State started looking for the responsible parties, but nobody was ever punished for one of the greatest scandals of Sweden's Great Power Era. The loss of the magnificent Vasa after barely a kilometre's sailing was a fiasco on a grand scale, in full view of Stockholm's population and foreign agents from all over northern Europe. Before his clothes were even dry, Captain Söfring Hansson was imprisoned and interrogated by the Council of State. He swore that the crew had been sober and the guns properly lashed; if they had not been, this could have been a contributory factor to the sinking. Söfring reported the orders he had given, and added that the ship had been too unstable under sail".

Anders Franzèn
23/7 1918 – 8/12 1993

Svensk marintekniker och amatörforskare. Han upptäckte Regalskeppet Vasa 1956 tillsmamans med Per Edvin Fälting. Vasa bärgades 1959-1961. Han fick Professors namn 1992.

The engineer and wreck researcher Anders Franzén looked for several famous shipwrecks, including Vasa, for a number of years. He found the Vasa in 1956 in Stockholms harbour together with Per Edvin Fälting

En liten film om Vasa av mig /A short film about the Vasa by me

En liten film om Vasa av mig /A short film about the Vasa by me

Hitta till Vasamusset/Find the Vasa Museum