Pictures/bild Per Edvin Fältning Dykarledare/Chief diver

THE SHIP'S HISTORY IN ENGLISH

Time stopped on Vasa at five o’clock in the
afternoon on August 10th, 1628"

'Next to God the welfare of the nation depends on its navy' - Gustav II Adolf.

Welcome to a private website about warship Vasa that tragically sank on its maiden voyage in 1628 in Stockholm harbor. Vasa was discovered in 1956 by Anders Franzén and Per Edvin Fälting, salvaged in 1961. Vasa can be seen today at the Vasa Museum in Stockholm.

To find out more about websites and why it was born scroll down. To read more about the ship or in the menu, click the button.This page is available as a Facebook group please join.

Read More click here!
Pictures/bild Anders Franzèn Vasas upptäckare/Vasas discoverer

SKEPPETS HISTORIA PÅ SVENSKA

Tiden stannade på Vasa omkring klockan
17:00 söndag den 10 augusti 1628"

"Näst Gud vilar rikets välfärd på dess flotta" - Gustav II Adolf.

Välkommen till en privat hemsida om Regalskeppet Vasa som tragiskt sjönk på sin jungfruresa 1628 i Stockholms hamn. Vasa upptäcktes 1956 av Anders Franzén och Per Edvin Fälting, bärgades 1961. Vasa kan i dag ses på Vasamuseet i Stockholm."

Vill ni veta mera om hemsidan och varför den kom till, scrolla ner. För att läsa mer om skeppet klicka på knappen eller i menyn. Sidan finns som Facebook grupp gå gärna med.

Läs Mer klicka här!

Sedan Olyckan har det gått/Since the accident


PHOTO GALLERY/BILDER


Bilder från mina besök på Vasamusset/Photos from my visit to the Vasamuseum

Vasamuseet finns ute Djurgården i Stockholm./
The Vasa Museum located at Djurgården in Stockholm.

Viktiga människor/Important people


Människor kring Vasa/People around Vasa

King/Kung
Gustav II Adolf
Född 1594 Död 1632

Han beställde Vasa 1625 och skeppet började byggas 1626. Han var en skicklig fältherre och ledde sina trupper i de strider han deltog i. Han omkom i Lützen 1632.

He ordered the Vasa in 1626 and the ship was first produced in 1627. He was a skilled military commander and led his troops in the battles he took part in. He was killed in the Lutzen 1632..

Söfring Hansson

Vasas Befälhavare/Vasa captain

Sjöfring Hansson var svensk sjöofficer och Vasas kapten under jungfrufärden. Han var Stockholmsvarvets högsta tillsyningsman från 1615-1628. Han grips efter olyckan och häktas. Han släpps efter förhör. Man kunde inte fälla någon för olyckan.

He was a naval officer and Vasa´s captain. At the shipyard he was the highest overseer during 1615-1628. After the accident he was arrested, interrogated along with other officers on board. He and the other officers were released because of deficient evidence.
Per Edving Fälting
1/08 1911 - 5/02 1995

Dykarledare/Chief diver

Svensk dykare. Dykarbas vid bärgningen av Vasa. Här på bilden provar han innehållet i en tunna. Det var smör i den och han blev magsjuk i några dagar efter att ha provat smör från 1600 talet.

Per was chief diver and he led the divers in the dangerous work to prepare Vasa to be salvaged.
On this picture he tries contents of a barrel. It was butter in the barrel and he became ill a few days after trying the butter from the 1600's

Henrik Hybertsson
Född ? Död maj 1627

Skeppsbyggmäsatre/Master shipwright


Han som ledde arbetet med Vasa var holländare. Detta var Stockholms största arbetsplats, med ca 400 anställda. Varvet låg vid nuvarande Blasieholmen.

The work on Vasa was led by a Dutchman, Henrik Hybertsson, an experienced shipwright. The shipyard one oft the Stocholms's largest employers at the Vasa's time.

Karl Karlsson Gyllenhielm
Född 1574 Död 1650

Förhörsledare/Interrogater

"Att det storslagna Vasa sjönk efter bara en dryg kilometers seglats var ett fiasko av stora mått och strax efter förlisningen fängslades skeppets kapten, Söfring Hansson. Dagen efter olyckan, den 11 augusti 1628, förhördes Hansson av riksrådet. Han svor på att besättningen varit nykter och kanonerna ordentligt fastsurrade; hade de inte varit det kunde det ha varit en starkt bidragande orsak till att Vasa sjönk. Hansson fick redogöra för vilka order han gett under Vasas jungfrufärd, dessutom sa han att skeppet varit alltför rankt under seglatsen".

"Already the day after Vasa sank, the Council of State started looking for the responsible parties, but nobody was ever punished for one of the greatest scandals of Sweden's Great Power Era. The loss of the magnificent Vasa after barely a kilometre's sailing was a fiasco on a grand scale, in full view of Stockholm's population and foreign agents from all over northern Europe. Before his clothes were even dry, Captain Söfring Hansson was imprisoned and interrogated by the Council of State. He swore that the crew had been sober and the guns properly lashed; if they had not been, this could have been a contributory factor to the sinking. Söfring reported the orders he had given, and added that the ship had been too unstable under sail".

Anders Franzèn
23/7 1918 – 8/12 1993

Svensk marintekniker och amatörforskare. Han upptäckte Regalskeppet Vasa 1956 tillsmamans med Per Edvin Fälting. Vasa bärgades 1959-1961. Han fick Professors namn 1992.

The engineer and wreck researcher Anders Franzén looked for several famous shipwrecks, including Vasa, for a number of years. He found the Vasa in 1956 in Stockholms harbour together with Per Edvin Fälting

En liten film om Vasa av mig /A short film about the Vasa by me

En liten film om Vasa av mig /A short film about the Vasa by me

Hitta till Vasamusset/Find the Vasa Museum